Cách lựa chọn các gói NX CAM phù hợp với nhu cầu sản xuất gia công CNC

Tổng quan: Các sản phẩm phần mềm NX CAMTM là các giải pháp đóng gói sẵn cung cấp các chức năng lập trình CNC hiệu suất cao của phần mềm NXTM. Các gói NX CAM cung cấp giải pháp có giá cả cạnh tranh phù hợp cộng với các ứng dụng gia công thực tiễn trong quy trình sản xuất công nghiệp.

Các chức năng lập trình gia công mà NX CAM hỗ trợ

Các ứng dụng gia công (khuôn, chi tiết máy, linh kiện hàng không ô tô phức tạp) mà NX CAM đáp ứng

Các gói NX CAM theo từng chức năng & ứng dụng máy gia công

Phân loại chức năng gia công / máy CNC Máy phay CNC Máy tiện CNC Máy cắt dây CNC Máy cắt laser CNC
CAD/CAM mô-đun CAM-Only mô-đun CAM add-on CAD/CAM mô-đun CAM-Only mô đun CAM add-on CAM add-on CAM add-on
2 trục – NX CAD/CAM 2.5 Axis Milling Foundation FL (NX12445)

– NX CAD/CAM 2.5 Axis Milling Foundation NL (NX12446)

– NX CAM-only 2.5-axis Milling FL (NX11445) – NX CAM Foundation (NX11430)

– NX 2.5 Axis Milling Add-on (NX30432)

– NX CAD/CAM Turning Foundation FL (NX12440)

– NX CAD/CAM Turning Foundation NL (NX12441)

– NX CAM-only Turning FL (NX11440) – NX CAM Foundation (NX11430)

– NX Turning Add-on (NX30408)

– NX CAM Foundation (NX11430)

– NX Wire EDM Add-on (NX30431)

– NX CAM Foundation (NX11430)

– NX 2.5 Axis Milling Add-on (NX30432)

3 trục – NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation FL (NX12450)

– NX CAD/CAM 3 Axis Milling Foundation NL (NX12451)

– NX CAM-Only 3 Axis Milling FL (NX12480) – NX 3 Axis Milling Add-on (NX30433) – NX 3 Axis Milling Add-on (NX30433)
4 trục – NX CAD/CAM 4-axis Milling FL (NX12455) – NX CAM-Only 4-axis Milling FL (NX11455) – NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409) – NX Wire EDM Add-on (NX30431) – NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409)
Thêm trục C (máy tiện) – NX CAD/CAM Mill-Turn FL (NX12442)

– NX CAD/CAM Mill-Turn NL (NX12443)

– NX CAM-only Mill-Turn FL (NX12448)

– NX CAM-only Mill-Turn NL (NX12449)

Thêm trục B (máy tiện) – NX CAD/CAM Mill-Turn FL (NX12442) + NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409)

– NX CAD/CAM Mill-Turn NL (NX12443) + NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409)

– NX CAM-only Mill-Turn FL (NX12448) + NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409)

– NX CAM-only Mill-Turn NL (NX12449) + NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409)

– NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409)
5 trục – NX Advanced 5 Axis Machining FL (NX13440) – NX CAM-only 5 Axis Machining FL (NX12460) – NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409) – NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409) – NX 5 Axis Machining Add-on (NX30409)
NC Simulation (cho gia công đa trục) – NX CAM-only Simulation FL (NX11435) – NX NC Simulation Add-on (NX30434) – NX CAM-only Simulation FL (NX11435) – NX NC Simulation Add-on (NX30434) – NX NC Simulation Add-on (NX30434) – NX NC Simulation Add-on (NX30434)
All in One:

CAD/CAM mô-đun:

– NX CAD/CAM Total Machining (NX12490)

CAM-Only mô-đun:

– NX CAM Total Machining (NX11490)

Lưu ý về license Node Locked (viết tắt NL) và license Floating (viết tắt FL)

NL = Node Locked FL = Floating
  • Một License được cài mặc định trên 1 máy tính.

 

  • Một License được cài trên máy chủ và nhiều máy tính con có thể kết nối đến máy chủ để mượn license và sử dụng.
  • Ưu điểm: Giá thành sản phẩm rẻ.
  • Ưu điểm: Nhiều User có thể sử dụng một License chung, nhưng khác nhau về thời gian.
  • Khi nào nên mua: Trong trường hợp doanh nghiệp cần mua nhiều số lượng License và các User làm việc cùng lúc. Mua Node Locked sẽ tiết kiệm về chi phí hơn.
  • Khi nào nên mua: Trong trường hợp doanh nghiệp cần mua ít License hơn, và các giờ làm việc chia theo ca. Ví dụ 5 User làm việc Ca 1 và 5 User khác làm việc Ca 2.

Các dịch vụ cung cấp kèm thep phần mềm NX CAM

1.Đào tạo CAD/CAM

2.Tạo Post Processor trên nền tảng NX CAM
Các dự án đã thực hiện:

3.Chuẩn hóa báo cáo gia công theo từng nhu cầu khách hàng

4.Lập trình đo kiểm và bù dao tự động bằng chức năng Probing trên NX CAM (do đội ngũ SDE triển khai trên từng dòng máy CNC cụ thể của khách)

Nguồn: SDE TECH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *