KHÁM PHÁ TEAMCENTER SERVICE LIFECYCLE MANAGEMENT

Đăng ký bản dùng thử phần mềm miễn phí trong 30 ngày và xem cách bạn có thể cải thiện khả năng phục vụ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để thu được lợi nhuận lớn hơn.

Cung cấp dịch vụ sản phẩm hiệu quả và thu lại lợi nhuận tiếp tục là một thách thức trong sản xuất ngày nay. Service Lifecycle Management giúp bạn đạt được mức độ cung cấp dịch vụ cao hơn đáng kể.

Với bản dùng thử phần mềm miễn phí – bạn có thể khám phá Teamcenter Service Lifecycle Management theo tốc độ của riêng bạn với hướng dẫn sử dụng. Hãy xem lựa chọn số 1 trên thế giới trong PLM có thể giúp bạn biến dịch vụ thành lợi nhuận như thế nào.

Lợi ích của phần mềm Teamcenter Service Lifecycle Management

Với Service Lifecycle Management (SLM) trên Teamcenter, bạn có thể cải thiện giao tiếp giữa các nhóm thiết kế dịch vụ và sản phẩm để có khả năng phục vụ và độ tin cậy tốt hơn. Bạn có thể điều phối hiệu quả các hoạt động vận hành để tuân thủ tốt hơn, dịch vụ nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Bạn có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ với sự hiểu biết đầy đủ về cấu hình tài sản vật lý, bao gồm bản ghi BOM vật lý, trạng thái và lịch sử dịch vụ. Bạn có thể truy cập vào tất cả các thông tin thích hợp cần thiết để quản lý hoạt động dịch vụ hiệu quả hơn.

Teamcenter Service Lifecycle Management cung cấp khả năng kỹ thuật dịch vụ tích hợp ở tất cả các giai đoạn của vòng đời sản phẩm và dịch vụ.

Service BOM cho phép cộng tác tốt hơn giữa các miền chức năng và cung cấp các công cụ để quản lý những chi tiết nào cần được theo dõi và duy trì. Các quy tắc cấu hình sản phẩm hiện có và tính hiệu quả có thể được tận dụng để hiểu rõ về các cấu hình tài sản hợp lệ.

Với Service Planning, bạn có thể xác định tất cả các yêu cầu để bảo trì sản phẩm. Điều này cung cấp cách thức, lý do và thời gian của các hạng mục bảo trì khác nhau.

Physical Structures được sử dụng để theo dõi lịch sử cấu hình và các lỗi không theo kế hoạch của các nội dung cụ thể. Họ theo dõi cách chúng được sử dụng, những gì được cài đặt và khi nào, nếu cần thay đổi và bất kỳ sai lệch nào so với mục đích kỹ thuật đã được phê duyệt.

Maintenance Actions cho phép các cấu trúc được bảo trì liên tục được đánh giá dựa trên các yêu cầu dịch vụ để xác định công việc nào sẽ cần thiết tại một thời điểm cụ thể. Điều này cho phép gói gọn và theo dõi để hoàn thành một phạm vi công việc.

Hãy trải nghiệm Teamcenter Service Lifecycle Management với bản dùng thử 30 ngày miễn phí ngay hôm nay.

Nguồn: Siemens

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *