Tối ưu hóa thiết kế sản phẩm với mô phỏng kỹ thuật trong Teamcenter

Mô phỏng kỹ thuật cho ý tưởng và thiết kế đang tăng lên theo cấp số nhân khi độ phức tạp của sản phẩm tiếp tục tăng trong ba thập kỷ qua. Nhiều quy trình đã phát triển trong thời gian này để đáp ứng các yêu cầu mô phỏng và tối ưu hóa việc tạo và tái sử dụng các mô hình này.

Trong khi mô hình CAE 3D phải đợi CAD 3D được tạo, không gian mô hình 1D đã tiến xa hơn về phía hạ nguồn trong quá trình thiết kế. Nhiều, nhưng không phải tất cả các nhà lập mô hình 1D cũng nhận ra giá trị của việc tuân theo các quy trình phát triển dựa trên Software Control Management (SCM). Nhưng cả quy trình file-based và SCM-based đều có thể được cải thiện bằng cách liên hệ mô hình với yêu cầu sản phẩm, chức năng hoặc hệ thống.

Đảm bảo tất cả các hoạt động mô hình hóa đều bắt nguồn từ một yêu cầu công việc hợp lệ để giảm lãng phí công sức và thúc đẩy khả năng thiết kế sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc đối với các mô hình đã được sử dụng để xác nhận các thiết kế đó. Khi chúng tôi đánh giá điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả quy trình của bạn, trước tiên cần thận trọng chia sẻ quan điểm về các mức độ trưởng thành mà chúng tôi thấy trên thị trường:

Bằng cách nhìn vào bảng phân tích được hiển thị trong hình trên, chúng ta có thể thấy rằng trọng tâm không phải là quá trình tạo mô hình thực tế mà là hiệu quả hoạt động mô hình đó có thể liên quan đến “lý do của mô hình” ngay từ đầu như thế nào. Từ quan điểm liên kết sản phẩm, chúng ta thấy rằng có sự tách biệt giữa hoạt động đang tiến hành (WIP) cho một mô phỏng nhất định và thiết kế sản phẩm mà mô hình đó đang mô phỏng.

Lưu trữ cơ bản làm đầu vào

Ở Level 1, chúng tôi khuyến nghị rằng bước đầu tiên hướng tới việc xác định nguồn gốc thích hợp là cung cấp các mô hình trong hệ thống PLM. Ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng liên kết các mô hình với yêu cầu của sản phẩm lái xe, bạn sẽ muốn chuẩn bị cho bước tiếp theo đó bằng cách tận dụng giá trị lưu trữ của hệ thống PLM.

Cho dù doanh nghiệp của bạn đang sử dụng quy trình dựa git-based để tạo mô hình hay quy trình file-based/shared-drive thì Teamcenter có thể lưu trữ phiên bản ban đầu của mô hình và duy trì các bản cập nhật cho mô hình khi các phiên bản sau đã sẵn sàng.

Teamcenter cung cấp hiển thị dựa trên thư mục WYSIWYG (What You See Is What You Get) của từng tệp trong mô hình với tính năng theo dõi phiên bản. Bằng cách này, cả kỹ sư mô phỏng và kỹ sư tiêu thụ đều có thể thấy chính xác mô hình sẽ trông như thế nào trên hệ thống tệp. Đối với các công ty vẫn đang sử dụng phương pháp file-system-based để tạo mô hình, thay vì sử dụng hệ thống ổ đĩa dùng chung, bạn cũng có thể sử dụng Teamcenter để cung cấp vị trí được chia sẻ đó cho tất cả các tác giả mô hình.

Xây dựng Digital Thread cho mô phỏng kỹ thuật

Khi công ty của bạn sẵn sàng bắt đầu quản lý các yêu cầu và/ hoặc chức năng và hệ thống trong Teamcenter, bạn sẽ có thể liên kết trực tiếp các mô hình với các định nghĩa sản phẩm. Điều này cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng từ yêu cầu, chức năng hoặc hệ thống đến mô hình 1D đang được sử dụng để mô phỏng.

Một lớp giá trị khác ở đây là kết nối mô hình mô phỏng kỹ thuật với các tham số chính đang được đánh giá từ các yêu cầu hoặc các chức năng/ hệ thống. Điều này cho phép bạn báo cáo mức độ chặt chẽ bạn đạt được mục tiêu như được xác định bởi các thông số đó.

“Proof-of-Compliance” với xác minh và thử nghiệm

Cấp độ tiếp theo để cải thiện quy trình của bạn là theo dõi thử nghiệm và xác nhận trong Teamcenter. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống Test and Verification Management. Bạn có thể chỉ cần thêm mô hình vào một gói thử nghiệm và sau đó thực hiện mô phỏng với tính năng tự động hóa Mô phỏng trong Teamcenter.

Quá trình này có thể bắt đầu mô phỏng thử nghiệm trực tiếp từ gói thử nghiệm và ghi lại kết quả. Với quy trình kiểm tra vòng kín này, bạn sẽ có proof-of-compliance tự động vì mô hình mô phỏng và kết quả của nó liên quan trực tiếp đến định nghĩa sản phẩm. Có một số báo cáo trạng thái thử nghiệm có sẵn không chỉ cho thấy mức độ tốt của mô phỏng và trạng thái của quá trình mô phỏng và thử nghiệm so với một kế hoạch.

Bạn đã sẵn sàng để cấu hình?

Khi một mô hình được lưu trữ trong Teamcenter, nó có thể được cấu hình để các thành phần mô hình phù hợp và các giá trị tham số chính xác được liên kết với nhau dưới dạng một mô hình được định cấu hình. Sau đó, bạn có thể chứng minh thiết kế của mình trên nhiều cấu hình dự kiến mà sản phẩm của bạn phải đáp ứng và có phân tích đầy đủ hơn về mức độ sẵn sàng của sản phẩm.

Nguồn: Siemens

Công ty TNHH Công Nghệ Số SDE (SDE TECH) được thành lập năm 2014. Đến năm 2018, chúng tôi vinh dự trở thành Smart Expert Partner – đối tác hàng đầu của Siemens Digital Industries Software tại Khu Vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương cho các giải pháp Siemens NX (Unigraphics NX), Simcenter, Solid Edge, Tecnomatix và giải pháp quản lý Teamcenter.

mo-phong-ky-thuat-teamcenter-xac-minh-thiet-ke-san-phamQuý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:

E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909107719
Website: www.sde.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *