Đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức vô cùng khó khăn và khác biệt mà có lẽ hiếm có một tổ chức nào có thể lường trước được. Một trong những thách thức đó chính là việc hạn chế số lượng nhân viên mà vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Bằng cách tận dụng các giải pháp cloud cho phép nhân viên làm việc từ xa, nhiều công ty đã có thể tăng năng suất và tính bảo mật mà không làm tăng chi phí hoạt động.

Trong tập này của podcast Next Generation Design, người dẫn chương trình – Jennifer Piper, đã trò chuyện với Boris Raskin – Giám đốc sản phẩm NX Cloud Products tại Siemens và Gauhar Junnarkar – Giám đốc sản phẩm Microsoft Azure High-Performance Computing để thảo luận về xu hướng cloud hoá và cách Siemens NX tận dụng nó.

Link Podcast: https://play.acast.com/s/5e0e1495a61b2e732b307808/61addccc45d15e0013611746

Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về Siemens NX trên Microsoft Azure và những lợi ích mà nó mang lại với ứng dụng desktop. Bạn cũng được tìm hiểu về xu hướng cloud hoá và những thách thức mà các công ty chuyển đổi số đang phải đối mặt. Ngoài ra, bạn sẽ được khám phá những gì sẽ diễn ra trong tương lai đối với các dịch vụ cloud và các ứng dụng cloud-native.

Những gì bạn sẽ học được trong tập này:

  • Tại sao các công ty kỹ thuật và sản xuất chuyển đổi hoạt động của họ sang cloud
  • Những thách thức mà các công ty muốn chuyển đổi sang cloud đang phải đối mặt
  • Lợi ích của việc chuyển đổi sang cloud
  • Tại sao giải pháp đám cloud lại hoạt động tốt hơn so với giải pháp tại chỗ
  • Lợi ích của việc sử dụng Siemens NX trên nền tảng cloud
  • Cách Siemens NX trên Azure tận dụng các tính năng phát hành liên tục
  • Nền tảng cloud sẽ phát triển như thế nào trong tương lai

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các tuỳ chọn NX Design hiện đang được cung cấp dưới dạng giải pháp cloud.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *