Trong gia công CNC, các tài liệu kỹ thuật có vai trò hết sức quan trọng giúp đảm bảo sự liện kết chặt chẽ giữa bộ phận lập trình và bộ phận xưởng sản xuất. Để mọi thông tin luôn chính xác và được cập nhật, chúng tôi xây dựng các tiêu chuẩn tài liệu với đầy đủ các thông tin cần thiết cho quá trình gia công CNC. Các thông số được tạo hoàn toàn tự động từ dữ liệu lập trình trên phần mềm NX. Tài liệu xuất ra dạng file excel hoặc pdf có thể chứa sơ đồ gá đặt, bản vẽ chi tiết, dụng cụ cắt, …

TÍNH NĂNG

Tài liệu sản xuất chứa các thông tin quan trọng trong quá trình setup tại xưởng gia công. Tài liệu được tạo hoàn toàn tự động trên file lập trình NX và liên kết trực tiếp với post-processor đảm bảo mọi thông số chính xác và an toàn. Tài liệu có thể bao gồm các thông tin:

  • Bản vẽ chi tiết
  • Chương trình NC (tên chương trình, thư mục lưu trữ).
  • Thông số dao (đường kính, R, chiều dài, number, …)
  • Thông số gia công (S, F, Zmin, Stock, Machining time…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *