TEAMCENTER QUALITY 6.0 CÓ GÌ MỚI ?

Tối ưu hóa và cải thiện chất lượng sản phẩm và quy trình bằng cách tận dụng quy trình lessons-learned

Phiên bản mới nhất của phần mềm quản lý chất lượng Teamcenter Quality 6.0 đã được phát hành. Phần mềm Teamcenter® Quality phiên bản 6.0 bao gồm các cải tiến đối với các mô-đun: Phân tích chế độ Lỗi và Hiệu ứng Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Lập kế hoạch kiểm tra Control and Inspection Planning, Quản lý dự án chất lượng Quality Project Management, Giải quyết vấn đề Problem Solving, Quản lý vấn đề chất lượng và Quản lý hoạt động chất lượng Quality Issue Management and Quality Action Management.

Sự kết hợp của các mô-đun cho phép bạn đóng vòng lặp quy trình chất lượng trong Teamcenter, là một phần của danh mục Xcelerator, danh mục phần mềm, dịch vụ toàn diện và tích hợp từ Siemens Digital Industries Software.

Lợi ích của giải pháp phần mềm quản lý chất lượng

 • Tối ưu hóa và cải thiện chất lượng sản phẩm và quy trình bằng sự hỗ trợ phát triển của quy trình lessons-learned
 • Phát hiện và quản lý lỗi tiềm ẩn với FMEA có hướng dẫn
 • Cải thiện hợp tác với phòng kỹ thuật
 • Hỗ trợ quản lý quy trình giải quyết vấn đề của doanh nghiệp
 • Cải thiện sự hợp tác với các nhà cung cấp và đối tác

Các tính năng mới nhất

 • Tạo FMEA chính và biến thể
 • Tiết kiệm thời gian tạo các biến thể FMEA cũng như tối ưu hóa lesson learned
 • Cung cấp cải tiến cấu trúc FMEA trong net view
 • Giới thiệu cấu trúc mới của quy trình chất lượng
 • Tăng không gian làm việc quản lý chất lượng để giải quyết vấn đề
 • Tận dụng Teamcenter Quality bằng cách sử dụng Partner Connect trong Teamcenter

Cải thiện chất lượng bằng cách tận dụng sự hợp tác với kỹ thuật

Teamcenter Quality Control and Inspection Planning giúp giảm thời gian phát triển sản phẩm. Nhờ đó bạn có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và mối quan hệ với khách hàng. Giải pháp tích hợp cho kế hoạch kiểm tra định hướng và quy trình kết hợp với quản lý kế hoạch kiểm tra để ngăn việc làm lại sản phẩm và cắt giảm chi phí. Hình ảnh dưới đây thể hiện mục tiêu quan trọng mà Siemens muốn đạt được đối với Teamcenter Quality.

Các giải pháp về chất lượng của Siemens giúp khách hàng ngăn chặn domain segregation và tìm cách tiếp cận phù hợp với stakeholder vì miền này có nguồn gốc từ nền tảng Teamcenter collaboration nên tất cả thông tin đều nằm trên nền tảng duy nhất. Do đó, bill-of-quality (BOQ) cung cấp tất cả thông tin liên quan cho người dùng.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *