XCELERATOR SHARE TRONG SIMCENTER TÍCH HỢP QUY TRÌNH MÔ PHỎNG VỚI KHÁCH HÀNG

Khó đồng bộ

Là đối tác của một doanh nghiệp sản xuất lớn, bạn cần phải phối hợp mô phỏng giữa nhóm phát triển và khách hàng. Việc gửi tệp qua lại thông qua các web truyền tệp rất lộn xộn và không hiệu quả, rất dễ mất dấu các tệp nào đang được gửi đi gửi lại. Thậm chí còn khó hơn khi bạn đang sử dụng phiên bản thiết kế mới nhất. Vì vậy, bạn cần giải pháp tốt hơn để luôn tích hợp với các quy trình phát triển của khách hàng.

Xcelerator as a Service

Tháng 9 năm ngoái, Siemens Digital Industries Software đã giới thiệu Xcelerator as a Service để kết nối Xcelerator porftolio của Siemens với cloud. Giờ đây, bạn có thể đưa trải nghiệm cộng tác của mình lên cấp độ tiếp theo.

Là một phần trong danh mục Xcelerator, Simcenter 3D, một giải pháp CAE toàn diện được tích hợp đầy đủ, hiện cũng tận dụng các khả năng của Xcelerator as a Service (XaaS) cho phép bạn tích hợp hiệu quả hơn với các kỹ sư của công ty khách hàng bằng cách sử dụng công cụ Siemens Xcelerator.

Xcelerator Share là một giải pháp dựa trên nền tảng đám mây giúp bạn dễ dàng kết nối nhóm kỹ sư của mình với nhóm phát triển của khách hàng

Xcelerator Share trong Simcenter 3D

Truy cập Xcelerator Share ngay trong Simcenter 3D để có quyền truy cập vào các tệp mà khách hàng của bạn đặt ở đó. Ví dụ: họ có thể yêu cầu thay đổi thiết kế mà họ gửi cho bạn từ NX qua Xcelerator Share. Sau đó, bạn có thể trực tiếp lấy thay đổi thiết kế đó trong Simcenter 3D, mô phỏng, đánh giá và lặp lại kết quả.

Nhóm của bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ hiện có và tự tin làm việc khi biết chắc rằng bạn đang sử dụng đúng tệp nhờ quy trình quản lý tệp trong Xcelerator Share. Sau đó, bạn có thể gửi lại các đề xuất và tệp của mình cho khách hàng thông qua Xcelerator Share.

Cloud-Connected

Là một giải pháp cộng tác trên cloud, tất cả những người đóng góp cũng có thể truy cập dữ liệu dự án từ các thiết bị có kết nối internet bằng cách sử dụng ứng dụng web Xcelerator Share. Bạn có thể kiểm soát các cấp độ truy cập và vai trò của người dùng khi cần thiết bằng cách sử dụng cài đặt quản trị. Điều này làm giảm tất cả các bước thủ công bên ngoài mà bạn đã làm trước đây và hợp lý hóa việc cộng tác với khách hàng của.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *