Requirement Tools là gì?

Mọi công ty đều xác định, nắm bắt và quản lý các yêu cầu của mình theo cách này hay cách khác cho dù bằng một công cụ yêu cầu chính thức hay một phương pháp không chính thức như các ổ đĩa dùng chung. Các công ty đã phát triển thông qua việc mua lại hoặc cho phép các nhóm dự án linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp tiếp cận yêu cầu của riêng họ, số lượng các requirement tools có thể rất nhiều. Dựa trên kinh nghiệm của Siemens, hàng chục hoặc nhiều công cụ thường xuyên được sử dụng trong một công ty.

Mặc dù tính linh hoạt này thúc đẩy sự đổi mới và tính ứng dụng, nhưng có một hệ quả là khi các yêu cầu cần được sử dụng để cung cấp một sản phẩm duy nhất. Nhóm thiết kế và phát triển phải hiểu và hiện thực hóa các yêu cầu đồng thời cung cấp bằng chứng về sự hoàn thành thiết kế. Hợp tác và phối hợp là những phương pháp quan trọng để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều ở trên cùng một hệ thống.

Trình tích hợp yêu cầu của Teamcenter

Teamcenter là phần mềm đáng tin cậy để mọi người có thể truy cập và giúp các nhóm thiết kế hiện thực hóa yêu cầu. Teamcenter cung cấp cơ chế để quản lý và cộng tác chính thức trên các yêu cầu này bất kể chúng được tạo ra ở đâu hoặc như thế nào. Ngoài ra, khi các yêu cầu đã có trong Teamcenter, họ có thể:

  • Cộng tác với khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài
  • Thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc đối với các yếu tố của quy trình
  • Đánh giá tác động của bất kỳ thay đổi nào
  • Thực thi các phương pháp luận về quy trình thông qua quy trình làm việc
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh và phê duyệt sản phẩm

Teamcenter cung cấp giải pháp để điều phối tất cả các yêu cầu bị ngắt kết nối thông qua Trình tích hợp yêu cầu của Teamcenter. Việc tích hợp nhiều công cụ yêu cầu có thể được hỗ trợ theo các phương pháp sau:

  • Một cách – hỗ trợ kiểm soát chuyển và thay đổi dữ liệu
  • Hai hướng – để thường xuyên chuyển thông tin quan trọng giữa các công cụ
  • Theo lịch trình hoặc thủ công – cung cấp phương pháp về thời điểm bắt đầu cập nhật

Yêu cầu và Stakeholders

Teamcenter và Requirements Integrator hỗ trợ nhiều tích hợp cho các công cụ hiện có và tiêu chuẩn RIF/ ReqIF (requirements interchange format). Những tích hợp này cho phép bạn thu hẹp khoảng cách yêu cầu giữa nhiều công cụ yêu cầu và các bên liên quan cần thiết.

Cho dù bạn có 1, 3, 5 hay bất kỳ công cụ quản lý yêu cầu nào trong tổ chức, Teamcenter đều cung cấp giải pháp để thu thập, sắp xếp và cộng tác trên tất cả các công cụ mà bạn có. Khách hàng không phải quyết định chiến lược hợp nhất trước khi có được giá trị từ các yêu cầu bị ngắt kết nối. Họ có thể bắt đầu hành trình bằng cách chuẩn hóa cách cung cấp chúng cho stakeholders cần thiết trong toàn công ty.

Nguồn: Siemens

Công ty TNHH Công Nghệ Số SDE (SDE TECH) được thành lập năm 2014. Đến năm 2018, chúng tôi vinh dự trở thành Smart Expert Partner – đối tác hàng đầu của Siemens Digital Industries Software tại Khu Vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương cho các giải pháp Siemens NX (Unigraphics NX), Simcenter, Solid Edge, Tecnomatix và giải pháp quản lý Teamcenter.tich-hop-requirement-tools-trong-teamcenterQuý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:

E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909107719
Website: www.sde.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *