SỬ DỤNG ACTIVE CHANGE CHO THIẾT KẾ DESIGN BOM TRACKING TRONG TEAMCENTER

Thiết kế và tái thiết kế… Các kỹ sư luôn nỗ lực để cải tiến liên tục các lắp ráp thiết kế và các thành phần của chúng. Bạn có tự hỏi làm thế nào bạn có thể theo dõi nhiều thay đổi đối với BOM thiết kế (hóa đơn nguyên vật liệu)?

Có thể có nhiều nhà thiết kế làm việc trên một dự án cùng một lúc. Và có một số thay đổi sẽ được thực hiện… nghe có vẻ như một mớ hỗn độn?

Teamcenter Active Change sẽ giúp bạn theo dõi các sửa đổi được thực hiện đối với bất kỳ BOM thiết kế nào.

Teamcenter Active Change context cho BOM thiết kế là gì?

Theo dõi thay đổi là một tính năng cho phép bạn áp dụng Active Change context cho các bản sửa đổi BOM thiết kế. Tính năng này sẽ tự động theo dõi các sửa đổi trong bản tóm tắt thay đổi.

Với thông báo thay đổi được cài đặt là một active change, các sửa đổi và thuộc tính của BOM thiết kế được xác định bằng các redline bên trong BOM thiết kế. Các sửa đổi này được theo dõi trong phần tóm tắt thay đổi của thông báo thay đổi.

Active Change hoạt động như thế nào?

Để xem các redline trong cấu trúc sản phẩm, trước tiên bạn cần bắt đầu quá trình thay đổi.

Bạn bắt đầu quá trình với một thông báo thay đổi đã được tạo để sửa đổi lắp ráp. Sau đó, bạn đặt thông báo thay đổi này làm Active Change và từ thời điểm này trở đi, bất kỳ sửa đổi nào bạn thực hiện sẽ được tự động theo dõi dựa trên thông báo thay đổi này.

Bây giờ bạn có thể mở lắp ráp và sửa đổi nó. Redline Display bắt đầu xuất hiện trong BOM view hiển thị bản sửa đổi cũ bằng gạch ngang màu đỏ và bản sửa đổi mới có màu xanh lục. Bạn có thể tiếp tục sửa đổi các thành phần khác hoặc lắp ráp và bắt đầu các sửa đổi được lên kế hoạch. Những thay đổi này cũng được phân biệt trực quan bằng cách sử dụng tính năng redline.

Tất cả cùng với thông báo thay đổi được theo dõi. Cuối cùng, bạn tiến hành xem thông báo thay đổi và các thay đổi được thực hiện cho đến nay được trình bày trong phần tóm tắt thay đổi với chế độ xem redline tương tự. Bạn đã hoàn tất việc theo dõi các thay đổi so với thông báo thay đổi này và có thể tiến hành phát hành thay đổi này.

Trong suốt quá trình này, bạn đã được thông báo về tất cả những thay đổi bạn đã thực hiện cả trong chế độ xem BOM và trong Bản tóm tắt thay đổi với sự trợ giúp của các change redline.

Cải thiện khả năng hiển thị với Redline Display trong BOM thiết kế

Như bạn đã biết, Redlining là một trong những cách trực quan nhất để hiểu những gì đã thay đổi khi xem Hóa đơn nguyên vật liệu sản phẩm. Bạn có thể tận dụng kỹ thuật này để hiển thị tóm tắt các thay đổi trên Change Notice.

Redline hiển thị các chỉnh sửa cấu trúc như thêm, sửa đổi, thay thế. Ngoài ra, nó hiển thị các chỉnh sửa thuộc tính như tìm số lượng, điều kiện biến thể và hiệu quả. Nó có thể đạt được với các xử lý phông chữ như gạch ngang và thay đổi màu sắc. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể định cấu hình các thuộc tính bổ sung bằng cách sử dụng tùy chọn.

Nếu điều này giống như một điều gì đó bạn có thể sử dụng để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh và cải thiện năng suất, vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của chúng tôi để tìm hiểu thêm về khả năng này.

Nguồn: Siemens

Công ty TNHH Công Nghệ Số SDE (SDE TECH) được thành lập năm 2014. Đến năm 2018, chúng tôi vinh dự trở thành Smart Expert Partner – đối tác hàng đầu của Siemens Digital Industries Software tại Khu Vực Đông Nam Á – Thái Bình Dương cho các giải pháp Siemens NX (Unigraphics NX), Simcenter, Solid Edge, Tecnomatix và giải pháp quản lý Teamcenter.

dung-active-change-cho-design-bom-tracking-teamcenter

Quý doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu liên hệ SDE TECH theo thông tin sau:
E-mail: sales@sde.vn – tech@sde.vn
Hotline: 0904 524 597 – 0909107719
Website: www.sde.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *