SIEMENS VERIFICATION ACADEMY GIỚI THIỆU VỀ ISO 26262

Không có gì ngạc nhiên khi các ứng dụng EV, ADAS và AV đang thúc đẩy mức độ phức tạp mới trong việc lập kế hoạch, phát triển và triển khai các hệ thống ô tô. Tỷ lệ silicon trên các hệ thống này tiếp tục tăng và các công ty bán dẫn phải đối mặt với thử thách trong việc cung cấp bộ tính năng phong phú cần thiết trong quá trình phát triển để đạt được quyền tự chủ hoàn toàn. Ngoài các tính năng nâng cao, các công ty phải chứng minh được thành tựu về an toàn chức năng. ISO26262 vẫn là tiêu chuẩn an toàn hiện đại hướng dẫn các nhóm dự án về các hoạt động và sản phẩm công việc cần thiết để chứng minh một thiết bị điện tử đã được bảo vệ đầy đủ chống lại các lỗi ngẫu nhiên và lỗi hệ thống.

Dựa trên các cuộc trò chuyện với khách hàng, nhiều công ty silicon vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng của họ để xác định các giải pháp và phương pháp mang lại sự an toàn với tác động tối thiểu đến chi phí và tiến độ phát triển.

Siemens EDA đã tạo một khóa học giáo dục về Verification Academy để hướng dẫn các nhóm dự án vượt qua những thách thức chính của vòng đời ISO26262. Khóa học nhằm mục tiêu giúp các kỹ sư và nhà quản lý kỹ thuật mong muốn hiểu những khó khăn thường gặp và tìm kiếm các giải pháp và phương pháp cho phép đạt hiệu quả tối đa trong suốt vòng đời.

Phần đầu tiên của video bao gồm các chủ đề sau:

  • Giới thiệu ISO26262
  • Quản lý yêu cầu và truy xuất nguồn gốc
  • Tầm quan trọng của phân tích an toàn chu kỳ sớm chính xác
  • Xác định và triển khai cấu trúc an toàn tối ưu
  • Tối ưu hóa và thực hiện một chiến dịch lỗi

Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung nội dung mới khi khảo sát khách hàng và lắng nghe những thách thức mới mà các nhà cung cấp IP và vi mạch phải đối mặt. Và như mọi khi, chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn nếu bạn có ý tưởng về các khóa học bổ sung.

Siemens EDA cung cấp một loạt các giải pháp tập trung vào ứng dụng phù hợp với quy trình công việc quan trọng về an toàn và ô tô. Vui lòng liên hệ nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách Siemens EDA có thể giúp nhóm của bạn biến các vòng đời quan trọng, an toàn và phức tạp thành lợi thế cạnh tranh.

Nguồn: Siemens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *