Teamcenter giúp bạn hoàn thiện quy trình hoạt động của công ty

TEAMCENTER

Teamcenter giúp bạn hoàn thiện quy trình hoạt động của công ty, đưa những sản phẩm ngày càng phức tạp ra thị trường, tối đa hóa hiệu suất và hệ thống hóa hiệu quả mọi hoạt động của công ty. Teamcenter đơn giản hóa việc quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), bằng việc giúp bạn đạt được từng mục tiêu nhỏ với những ứng dụng cụ thể, luôn sẵn sàng để hỗ trợ khi bạn cần. Với Teamcenter, bạn có thể biến những ý tưởng đổi mới thành sự thật.

Quản trị thiết kế và mô phỏng

Teamcenter cung cấp khả năng quản trị thiết kế và mô phỏng sản phẩm đa miền, thông qua việc tích hợp với các quá trình MCAD, ECAD, các công cụ và các quy trình mô phỏng, phát triển phần mềm, mà nhóm thiết kế của bạn sử dụng hàng ngày. Bằng cách tích hợp những công cụ thiết kế hiện tại bạn đang dùng vào trong Teamcenter, bạn có thể chuyển đổi những quy trình và công cụ không tương thích vào một môi trường quản lý mô phỏng và thiết kế sản phẩm đơn duy nhất này. Với môi trường quản trị thiết kế và mô phỏng sản phẩm trên Teamcenter, bạn có thể cắt giảm được chi phí, nâng cao chất lượng và gia tăng hiệu quả thiết kế.

Quản trị tài liệu và nội dung

Teamcenter mang mọi quá trình phát triển và quản lý tài liệu của bạn vào trong môi trường PLM (Product lifecycle management – quản lý vòng đời sản phẩm), đồng bộ hóa chúng với quy trình phát triển sản phẩm, luôn cập nhập tài liệu và những công bố về kỹ thuật khi có thay đổi liên quan sản phẩm. Từ một giao diện Microsoft Office tiên tiến, cùng một môi trường dành riêng cho việc sáng tác và xuất bản các ấn bản kỹ thuật SGML/XML, bạn có thể giảm thiểu đáng kể công sức khi muốn tạo ra những tài liệu chính xác và hiệu quả, phù hợp với thị hiếu, ngôn ngữ và sản phẩm.

Quản lý Định mức nguyên liệu

Teamcenter giúp bạn quản lý các định mức nguyên liệu (BOM) một cách hiệu quả. Đây là việc tối quan trọng trong quản trị vòng đời sản phẩm, Teamcenter sẽ giúp bạn đưa ra những định nghĩa và cấu hình sản phẩm rõ ràng cho từng nhu cầu của nhóm hoặc cá nhân người sử dụng. Bạn có thể mở rộng việc quản trị BOM hơn cả việc quản trị các thiết kế và phát triển sản phẩm, mà còn có thể quản trị cấu hình và lên kế hoạch trước, cũng như việc sản xuất, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ từ nhà sản xuất đến người dùng.

Quy trình thực hiện PLM

Teamcenter có thể giúp bạn quản lý và thực thi nhiều quy trình cần thiết để có được những sản phẩm phù hợp với thị trường tại đúng thời điểm. Bạn có thể phối hợp hiệu quả với mọi người, tiếp cận những thông tin cần để đưa ra những quyết định đúng đắn, và cuối cùng là hoàn thành công việc hiệu quả. Từ việc điều chỉnh thời gian lên kế hoạch, và các chương trình phối hợp đa chức năng, đến việc thực thi những nhiệm vụ thực tế- mọi người tham gia vào vòng đời sản phẩm đều có mọi thông tin họ cần để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.